Radionce su u toku!

Ukoliko želiš da te obavjestimo o početku narednog serijala, popuni  

Prijavu za radionice igramiranja

Kontaktiraj nas

Pišite nam!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

IGRAMIRANJE

Centar kompetencija, Trg Republike, Vučedolska bb, Podgorica, Crna Gora

Radionice programiranja za djecu

 Arhimed, II Ruska kula, Blok 6 i

Centar za kompetencije, Podgorica


Igramerke i igramerci, ukoliko još nemate vašu e-mail adresu, u polje Email* upišite igramiranjecg@gmail.com. Odgovore ćemo  objavljivanti na našim internet strancama.