Tinker Matematičari Kadeti

O radionicama

Radionice  Tinker matemaričari Kadeti su namijenjene svim  djevojčicama i dječacima, koji pohađaju 8. ili 9. razdred osnovne škole, koji vole matematiku, kreativno misle, rado uče i radoznali su.


Radionica je osmišljena kao svojevrsna vježbaonica za jačanje 

intelektulnih vještina, ali i mjesto za druženje i igru.


Kroz različite tipove zadataka djeca razvijaju pamćenje,

koncentraciju, logičko i analitičko mišljenje, kao i

komunikacijske vještine, jer je osmišljen rad u grupi.


Iako je akcenat radionice na matematičkim zadacima (poput onih sa takmičenja Kengur, 

Dabar i sl.), djeca će se tokom rada susretati sa različitim tipovima

zadataka, za čije rješavanje je potrebno strpljenje, istrajnost,

koncentracija i saradnja sa članovima grupe.

Ukoliko ste zainteresovani da se pridružite na nekom od narednih serijala...

Matematičari Kadeti - Odabrani zadaci

Files coming soon.