NVO TINKER

image1

 Nevladino udruženje Tinker, 

Podgorica

image2

 PIB: 11051430

žiro račun: 520-34739-36 

O Igramiranju

image3

Mi mislimo da pisanje kompjuterskih programa može biti zabavno.  Takodje vjerujemo da osobe koje umeju stvoriti kompjuterski program mogu izvršiti i značajan uticaj na svoje okruženje i svijet. Svjedoci smo toga da su djeca veoma brojni korisnici kompjuterskih programa a da najčešće nisu svjesna toga da ih i ona sama mogu stvarati.


Iz tog razloga, naš osnovni cilj je da djeci, na zanimljiv način, približimo  osnovne koncepte programiranja, da obezbjedeimo preduslove da se djeca upoznaju sa mogućnostima koje programiranju pruža i da ih motivišemo da sama stvaraju sopstvene kreacije (animacije, interaktivne price, igrice,…).


Upravo sa takvim ciljem stvoreni su brojni programski jezici, koji su prihvatjivi i prijemčivi svim uzrastima i svim profesijama. Time je ispunjen osnovni preudlsov za jednostavno upoznavanje sa svijetom programiranja već u ranim godinama, nakon što naučimo da čitamo. Pismenost u današnjem društvu podrazumjeva i sposobnost da se kodira kompjuterski program. Kada ljudi uče da programiraju, oni usvajaju važne pristupe korisne za rješavanje problema, uče kako da dizajniraju projekte, iskazuju ideje i razmjenjuju ih sa drugima. 


Naš veoma važan cilj je da u svet programiranja uključimo djevojčice i da utičemo na poboljšanje jednakost polova u ovoj oblasti


Diskriminacija nije dozvoljena. Igramiranje je namjenjeno za SVU djecu: dječake, djevojčice, siromašne, bogate, djecu sa posebnim potrebama (neophodna je podrška roditelja), itd.


Igramiranje se organizuje tako da je besplatno za djecu, polaznike radionica.


Troškovi Igramiranja pokrivaju se donacijama i saradnjom sa partnerima Igramiranja.

image4

Programirajući sa djecom, sa velikim zadovoljstvom primjećujemo da u svijet programiranja privlačimo i njihovu porodicu i prijatelje.


Programiranje je načn razmišljanja i može biti korisno u razvoju bilo koje karijere!


Igramiranje - programiranje kroz igru -  realizuje se kroz radionice različitih nivoa, takmičenja, prezentovanje radova, druženja, zajedničke proslave i druge aktivnosti.


Iskazujemo ogromno zadovoljstvo zbog postojanja pravnih i fizičkih lica u okruženju koje djele naše ciljeve i spreme su da posvjete dio svog dragocenog vremena i podjele svoje znanje i iskustvo sa našim nasljednicima, potencijalno budućim kolegama, a sada radoznalim bićima koja veoma lako i brzo upijaju nova znanja i vještine.


Nadamo se da ćemo kroz zajedničko Igramiranje učiniti dosta dobrih i korisnih djela, uvećati znanje, razvojati vrline i na taj način stvarati bolju budućnost za sve nas.


Pored navedenog osnovnog cilja, naši ciljevi su i:


· Upoznavanje sa osnovama programiranja i dalji razvoj ove vještine kroz igru.

· Motivisanje djece da stvaraju sopstvene kreacije (animacije, igrice, interaktivne priče, razne programe,...) koristeći programske jezike. 

· Socijalizacija djece, podsticanje druzenja, razmjene mišljenja i timskog rada. 

· Razvijanje koncentracije. 

· Razvijanje analitičnosti. 

· Primjena logickog razmišljanja.

· Razvijanje sposobnosti planiranja i realizovanja plana.

· Socijalizacija djece.

· Razvijanje tolerantnosti i međusobnog uvažavanja i razumjevanja kod djece.

· Motivisanost za davanje konstruktivnih ideja i komentara.

image5