Mentori

Jelena Milojković

image1

Osnivač Igramiranja, Mentor

Dejana Ponoš

image2

Osnivač Igramiranja, Mentor

Ana Ljuljdjurović

image3

Mentor 

Amra Jukić

image4

Mentor

Seid Kršić

image5

Mentor

Filip Vučković

image6

Mentor

Dopunićemo...

image7