Mentori

Jelena Milojković

image38

Osnivač  Tinker Igramiranja, Mentor

Dejana Ponoš

image39

Osnivač Tinker Igramiranja, Mentor

Ana Ljuljdjurović

image40

Mentor , asistent

Amra Jukić

image41

Mentor, asistent

Seid Kršić

image42

Mentor

Filip Vučković

image43

Mentor, asistent

Milica Stamatović

image44

Mentor

Ivan Šaranović

image45

Mentor

Nela Milošević

image46

Mentor

Veselinka Ćalasan

image47

Mentor, asistent

Vanja Vukoslavčević

image48

Mentor