RADIONICE PROGRAMIRANJA U PYTHON-u

O radionicama

 Besplatne radionice programiranja u programskom jeziku Python, najmenjene su djevojčicama i dječacima od VII do IX  razreda osnovne škole.

.

Python #Stvaratorija

image65

Stvaralačka laboratorija

Naša djeca stvaraju i dijele svoje znanje sa drugima.

Python, D0maći zadaci

Virtuelna učionica

Domaće zadatke namjenjene polaznicima radionica progrmiranja u Python-u, objavljivaćemo u virtualnim učionicama. Nakon  podnošenja rješenja, najčešće će se izvršiti automatks provjera  ispravnosti programa   U virtuelnoj učionici, mentori će poslati komentar i instrukcije, u slučaju da je program koji je napisao polaznik potrebno promjeniti. 


Učenici imaju pregled nad  svim objavljenim zadacima i njihovim statusima. Mentori imaju pregledan uvid u rad polaznika.  Prvi domaći zadaci  u Python-u objavljeni su 12.04.2019. godine.

image66

Pitanja i odgovori

 Ovdje ćemo objavljivati i vaša pitanja i naše odgovore. 

Files coming soon.