RADIONICE PROGRAMIRANJA U sCRATCH-U

image136

Šta radimo?

Igramo se, programiramo, stvaramo u Scratch-u.

Kome s u namjenjene radionice?

Djeci uzrasta od 7 do 12 godina.

SCRATCH #STVARATORIJA

image137

Stvaralačka laboratorija

Naša djeca stvaraju i dijele znanje sa drugima.